Vi har också en hemsida under Svenska kyrkan som ger basfakta om oss (länk)

Den här hemsidan ger mer fakta, men är tänkt att läsas och begrundas med eftertanke utan brådska.

 

Med denna hemsida har vi haft hjälp av:
Torben Leclair, Annica Klein, Olof Nybacka, Per Englund (foto©)
och Peter Gabrielson
utan vilka denna hemsida aldrig blivit till.

                                       

Kära vänner!

Vi har äran att blivit utsedda till årets Svenska Hjältar kategori Livsgärning

Detta tackar vi mycket för och ni som vill stödja oss.

vårt plusgirokonto är 591818-0

till vår framtida klosterby är plusgirot 531313-5

för närvarande har vi problem med vår hemtelefon ni kan nå oss på0708482444