FAKTARUTA OM

DÖDEN OCH DET EVIGA LIVET

 

 

En kristen människa tror på ett liv efter detta och på att de döda skall uppstå – enligt Bibelns ord till dom eller till ett liv med GUD. En kristens hopp är naturligtvis att alla människor skall bli räddade, inklusive hon själv! Men där finns ett stort allvar och ett stort ansvar kring dessa frågor som vi inte kommer ifrån. Hur vi lever vårt liv på jorden får konsekvenser för livet i evigheten. Men Jesus är dödens besegrare och kommer att möta varje människa i dödsögonblicket på samma sätt som han mötte rövaren på korset:

”Jesus, tänk på mig, när du kommer med ditt rike.” – ”Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset.” Tar vi emot honom, tar han emot oss.

Paradiset – vad är det? Enligt kyrkans gamla tro det ”mellantillstånd” där de som tagit emot Jesus väntar på uppståndelsens dag.

Det är därför Hebréer brevet i Bibeln talar om ”skyn av vittnen” som omger oss och Svenska kyrkans bekännelseskrifter om att de heliga i himlen ber för oss.

Men vad ”nya himlar och en ny jord, där rättfärdigheten bor” kommer att innebära, det kan vi bara ta emot som ett löfte och ”drömma” om som det bästa som någonsin kunde hända oss och hela mänskligheten!

 


Tillbaka