FAKTARUTA OM

HUR MAN BLIR

HELGEANDSSYSTER

 

Först tar man kontakt med oss och kommer på ett första besök.

Vill man efter det pröva på vårt liv får man komma som aspirant ett år och dela vårt liv.

Vill man efter det stanna som novis och klosterfamiljen accepterar ens önskan, reder man sin situation så att man är fri från ansvar för ägodelar yrkes- och personrelationer.

Novistiden är variabel i längd. När man själv och familjen efter ett par år vill fortsätta, får man avlägga sina första löften vilka förnyas årligen.

När man vuxit fast i sin kallelse avlägger man sina slutliga löften vilka normalt är för livet.

Alla löften kan med klosterfamiljens och Visitators medgivande upphävas


Tillbaka