FAKTARUTA OM KYRKOR OCH KLOSTER

 

 

Den världsvida kristenheten är uppdelad i större och mindre kyrkor och samfund, som uppstått genom teologiska tvister och politiska skeenden. I den ekumeniska rörelsen arbetar man på att ena dem på deras gemensamma grund.

Inom kristenheten har det alltid funnits många olika former av tätare gemenskaper än den lokala församlingen, bland dem klostren.

Den kristna tron kom till Sverige åren 800-1000 och den kyrka som upprättades blev en kyrkoprovins under Rom. Vid reformationen på 1500-talet bröts denna förbindelse och klosterlivet upphörde.

 

Under de sista två århundradena har klostrens form av gemenskapsliv återkommit i de evangeliska kyrkorna, så också i Sverige, där det nu finns nio evangeliska kommuniteter förutom de romersk-katolska. Av dessa är vi en av de första, grundad på 50-talet.

 


Tillbaka