FAKTARUTA OM

LEVNADSORDNINGEN OCH

KLOSTERLÖFTET

 

Levnadsordningen består av Regel, Konstitution och Husordning(ar). Regeln tecknar den andliga visionen, Konstitutionen omsätter den i praktiskt handlande och Husordningen reglerar vardagslivet.

Helgeandssystrarnas klosterfamiljs kyrkliga status är en fri och privat religiös sammanslutning inom Svenska kyrkan, erkänd som sådan genom biskopsmötets

Uttalande om kloster och kommuniteter 1990 och genom att den har biskoplig tillsyn (sedan 1993 nuvarande ärkebiskop emeritus Gunnar Weman). Dess andliga profil är luthersk ifråga om det andliga arvet och högkyrklig ifråga om kyrkosyn, sakrament och ämbete och den arbetar aktivt för ett fritt stift för bekännelse-trogna kyrkomedlemmar som den enda gångbara lösningen på Sv kyrkans inre konflikt.

 Den har också aktivt arbetet på de kristnas återförening och har många kontakter med kristna i andra kyrkor.

nnan man får avlägga ett klosterlöfte måste man vara mycket säker på att det är GUD som kallat en till detta sorts liv och inga egna önskningar bara. Därför får man en lång prövotid: ett år som aspirant i klostret och flera år som novis, innan man får avlägga sina första årliga löften. Först när man vuxit väl fast i klosterfamiljen blir det tal om det slutliga löftet som gäller livet ut. Dessa löftesavläggelser kallas för lilla och stora professen (bekännelsen till). För att bli mottagen som aspirant måste man vara ansvarsfri och utan örpliktelser mot familj och ev barn


Tillbaka