FAKTARUTA

OM DEN PERSONLIGA UTRUSTNINGEN

 

 

 

Vår människosyn i Alsike kloster är teologiskt grundad. Människan är Guds avbild som man och kvinna. Vår kod bygger på den klassiskt kristna, vilket betyder att vi som människor utgör en oerhörd variation, lik den som finns i den övriga naturen och med dess utvecklingspotential.

Dessutom har vi en kapacitet för det gudomliga, (Capax Dei)

Rent praktiskt betyder det att jag ”tas i bruk” av klostergemenskapen med den utrustning jag har som människa, som yrkeskvinna, som kristen och att jag ikläder mig ett ansvar för familjens välbefinnande och ekonomi. Hos oss är t ex sr Ella farmaceututbildad, sykunnig och god ekonom, sr Karin är musikpedagog, hon är bra på barn, tycker om att sjunga och har ett starkt samhällsintresse, sr Marianne är utövande konstnär, mycket intresserad av trosfrågor och aktiv i olika kyrkliga rörelser

- förutom all övriga goda egenskaper som ständigt tas i bruk…


Tillbaka