FAKTARUTA OM

PSALTAREN

 

 

Tidebönernas psalmer är fr a hämtade från Bibelns egen bönbok Psaltaren. De utgörs av böner i diktform från mycket gammal judisk tid och har använts i judisk gudstjänst. Den första kristna kyrkan ärvde dem från de judisk-kristna församlingarna och förde dem vidare in i sitt gudstjänstliv. Genom årtusendena har de utgjort en älskad skatt i kyrkans andliga liv, särskilt i klostren och vid domkyrkorna och i den privata andakten. Psalmerna är tillkomna i historiska situationer och därför mycket mänskligt och jordiskt präglade med GUD som ett självklart centrum och objekt för mänsklig nöd och mänsklig hänförelse. Jesus själv växte upp med Psaltaren som bönbok och kyrkan har i alla tider läst dessa böner också som profetior om Jesus, t ex psalt 2


Tillbaka