FAKTARUTA

OM RENHET OCH CELIBAT

En tillsluten lustgård är min syster, min brud, en tillsluten brunn, en förseglad källa. Min vän är min och jag är hans - ha mig som en signetring vid ditt hjärta.

Höga Visan 4:12, 6:2, 8:6

Mitt hjärta flödar över av sköna ord; jag säger: min visa gäller en Konung – du är den skönaste bland människors barn!

Psaltaren 45:2,3

Jesus talar om människor som för himmelrikets skull avstår från äktenskap och aposteln Paulus om kvinnor som gör det för att kunna ägna all omsorg åt det som hör Herren till. I fornkyrkan var det vanligt med s k ”jungfrur” (virgines) som förblev ogifta och ansåg sig trolovade med Kristus. Många av dem blev martyrer. En av de första eremiterna, Antonius, satte sin syster i ett ”jungfruhus” i Kairo innan han drog ut i öknen. En annan ökenfader, Pakomios, upprättade kloster för både män och kvinnor, och alltsedan dess har det ensamma (celibatära) livet varit accepterat som livsform i kyrkan.

 


Tillbaka