LIVSFORM

En Helgeandssyster lever i egendomsgemenskap,
renhet och lydnad

 

Faktaruta om gemenskapFortsätt

EGENDOMSGEMENSKAP

Återigen ordet GEMENSKAP. I GUDS RIKE kan man inte behålla något för sig själv, för allt man har är ett lån från GUDS godhet.  därför lägger en klostersyster allt vad hon har och är i den gemensamma potten att brukas efter de behov som uppstår.

Detta är den rikedom som klostren kallar fattigdom.

 

 


Tillbaka