ENGAGEMANG

ARBETE OCH GÄSTVÄNSKAP

 

Faktaruta om
flyktingarbete

Faktaruta om
medarbetare


Fortsätt
 

 

Arbetet i ett kloster är av både ett yttre och ett inre slag. Det inre är arbetet på den egna frälsningen: att lära känna sig själv för att lära känna GUD och att lära sig leva i gemenskap med andra.

Det yttre handlar om ansvaret för vårt eget och andras liv, om livsmod och människosyn, om mat på bordet och kläder på kroppen, om tak över huvudet och näring för själen.

Klostrens attityd mot omvärlden har alltid varit gästvänskap. Att leva med öppna dörrar för människor som ”medvetet eller omedvetet söker GUDS frid” (citat från konstitutionen) innebär -

- människor i behov av en tids stillhet inför    GUD

- människor på flykt undan något som hotar deras existens

- människor som vill göra en insats för det de tror på eller

- som vill göra en erfarenhet


 

Tillbaka