ENGAGEMANG

EVIGHET

 

Faktaruta om döden & det Eviga livetFortsätt

 

En Helgeandssyster strävar inte efter att göra karriär i detta livet, eller efter att skapa det fullkomliga samhället här i tiden utan satsar sitt liv på evigheten, när GUDS rike kommer till fullbordan vid Jesu återkomst i härlighet på den yttersta dagen, då han skall skapa ”nya himlar och en ny jord, där rättfärdigheten bor”.

Hon vet att före henne har många ”kämpat den goda kampen” och vunnit ”segerkransen” och nu står inför GUD i lovsång, tillbedjan förbön. Det ger hennes liv och längtan den rätta inriktningen.

Därför sjunger hon redan här och nu med i denna lovsång i sitt hjärta och i tidebön och mässa.

 

VAR HÄLSAT, KORS, VÅRT ENDA HOPP !

 


Tillbaka