ENGAGEMANG

TID

 

Faktaruta om Psaltaren


Fortsätt

En Helgeandssyster är engagerad för tid och evighet, i arbete gästvänskap

Om nu GUDS vilja är viktig måste vi i en klostergemenskap ge oss TID att lyssna till GUD. Genom sitt ORD,  Bibeln, talar han till oss. I TIDEBÖNENS läsningar, psalmer och böner talar han och lyssnar  i en ständig dialog sex gånger om dagen.
I den tysta meditationen får
GUDS tilltal TID att sjunka in i oss och verka det GUD vill.

Det måste också finnas TID att lyssna på våra medsystrar och gäster i världens nöd och ta deras behov in i vår FÖRBÖN

 

 


Tillbaka