KRISTEN HANDLEDNING

 

Startsidan


Nästa sida

 

 

 

Om att läsa Bibeln

Vad menar Kristna, när de säger att Bibeln är Guds Ord? Är den inte människoord?!

Bibeln är ingen vetenskaplig faktabok eller filosofibok. Den är en beskrivning av GUDS handlande med mänskligheten. I Bibeln möter vi därför två aktörer: GUD och mänskligheten, och två ansikten målas upp för oss:

GUDS ansikte  - i Gamla Testamentet ganska otydligt och motsägelsefullt - i Nya testamentet tydligt och klart, för där möter vi Jesu ansikte, samt mänsklighetens - i dess storhet som GUDS avbild - och förnedring som slav under ondskan.

Vad vi kristna tror är alltså att i Bibeln finns  allt vi behöver veta om GUDS handlande som svar på våra behov. Läser man Bibeln på det sättet klarnar mycket och det blir lätt att känna igen sig i de situationer Bibeln beskriver.

Det kan också vara givande att läsa flera bibelöversättningar och jämföra även på andra språk. På svenska finns det vår officiella, 1917 och 2000, och flera privata som Kyrkobibeln och Nya Testamentet av Bo Giertz och David Hedegård.

Bibeln består av två delar: Gamla och Nya Testamentet. Börja inte läsa den från början, utan starta i Nya Testamentet med Markus eller Johannes och i Gamla med t ex Jona eller Jesaja.

 


Tillbaka