KRISTEN HANDLEDNING

 

Till startsidan


Fortsätt

Om kristen etik.

Var lär man sig den? Normalt som barn i en kristen familj. Familjen är urcellen i det gudsrike som GUD ville skapa på jorden. GUD är gemenskap och det kan du läsa om i avsnittet  (se ”Vårt klosterliv - GUDS rike) om GUDS rike.

Den enskilda människan existerar inte för sig själv utan för och i en gemenskap av man-kvinna-barn.

Enligt Bibeln kallade GUD sedan en sådan familj att bli urcellen till  ett utvalt folk och gav det sin lag, de tio budorden.

Genom Jesus utvidgades detta utvalda folk till att omfatta alla folk i den kristna gemenskapen.

Man och kvinna är till kropp och själ  skapade för att tillhöra varandra och för att utge sig för barnen, som är frukten av deras gemenskap.

Men homosex då?

Om det säger Jesus: ”Det finns somliga som redan från födelsen är olämpliga för äktenskap och andra som av människor gjorts olämpliga.”

Det finns alltså åtminstone två former av homosex.

Irina Ratusjinskaja berättar i sin bok från tiden i Gulag ”Grå är hoppets färg” om ett läger för kriminella kvinnor där nästan alla utvecklade lesbiska drag. Manhaftiga kvinnor knöt sin snibb som en keps och andra levde ut sin längtan efter ömhet och närhet med hucklet knutet under hakan. Unga flickor från ungdoms-fängelserna ”adopterades” av sådana par, och det gick så långt att när mannen eller hustrun kom på besök ville de inte träffa honom.

En medelålders man har berättat om en sexanklagelse i barndomen som förstörde hans manlighet och hur han sedan blev  utnyttjad av homosexuella män – men nu är han helad.

En psykiater menar att vår psykologiska läggning bestäms redan i moderlivet av relationen mellan våra föräldrar. Det finns andra som därför anser att homosex kan vara en normal läggning.

Vårt djupaste behov av ömhet kan bara Jesus tillfredsställa, och för det behöver han den kristna familjen som den första miljön.  Det är därför djupt allvarligt att inte ens de kristna idag i Sverige förstår det ansvar de tar på sig när de bildar familj - och sen gå isär.

Därför menar den kristna etiken att ett normalt kristet äktenskap skall hålla livet ut och att det är normalt att samlag bara sker inom äktenskapet samt att homosexuella parrelationer är mot skapelseordningen.

En bra bok i detta ämne är Einar Lundqvists ”Barn. äktenskap, familj” på Kyrkliga Förbundets bokförlag.


Tillbaka