KRISTEN HANDLEDNING

 

Startsidan


Fortsätt

 

 

Om synd och skuld.

 kyrkan talar prästen bara om synd, sägs det. Pröva om det stämmer!
”My utmost for His highest”, heter en titeln på en berömd andaktsbok av en baptistpredikant. Hur ofta lever jag upp till det?

Jag gör så gott jag kan! - säkert. Eller kanske inte?
Det är lätt att sänka ribban.

Därför bär varje mogen människa på skuld. Skuld är inte detsamma som misslyckande – jag kan ha gjort mitt bästa men ändå misslyckats. Även då kan det få konsekvenser för mig själv och andra. Att på något sätt kunna sona sin skuld lättar.

Nu tror vi kristna att vi syndar ”mer än vi själva förstår och har del i världens bortvändhet från GUD” , men också att det finns en Annan som tagit på sig vår skuld och sonat den, nämligen GUD själv i Jesus, och att vår skuld tas bort genom GUDS förlåtelse om vi uppriktigt ångrar och bekänner.
 

Därför finns bikten och boten.


Tillbaka