KRISTEN HANDLEDNING

 


Till startsidan

 

Bild av studiegrupp

Om kristen handledning - var hittar jag den?

Kanske är jag en sökare som inte funnit vad jag sökt på många håll. Kanske jag drabbats av något eller Någon som vänt upp och ned på min tillvaro. Eller jag kanske har fått en Kristus-upplevelse och skulle vilja veta mer om kristen tro.

Vad gör jag då?
- tar kontakt med en ”Alpha-kurs”
- anmäler mig till en retreat t ex på Sankt Davidsgården i Rättvik eller på Bjärka-Säby slott utanför Linköping
- reser till ett kloster och ber om hjälp
- åker på ett OAS-möte  
- skaffar mig en bra kristen troslära som t ex ”Kristen på goda grunder” av Stefan Gustavsson
- går på bibelskola vid en kristen folkhögskola.


Tillbaka