PERSON OCH GEMENSKAP -
GUDS
RIKE

 

Introduktion

Faktaruta om
kyrkor
& kloster


Fortsätt

Eftersom GUD är GEMENSKAP är inte människan en isolerad varelse utan skapad till gemenskap.

En gemenskap som visserligen bryts sönder på nytt och på nytt, när vi vill vara ”bara jag”.  GUDS RIKE är den bibliska termen för den gemenskap GUDS ANDE vill skapa och vars yttre form vi kallar kyrkan eller de heligas gemenskap och som  ofta mycket bristfälligt speglar verkligheten.


Tillbaka