KAPELLET

 

I vårt kapell upplever vi med kyrkoårets hjälp i mässa och tidebön vår frälsningshistoria.

Efter adventets förberedelsefest firar vi Jesu Kristi födelses fest med att bygga en krubba framför altaret.

Detta är början på historien!

Att frälsa oss kostade Jesus Kristus livet. Han blev ett offer för våra synder.

Under fastetiden vandrar vi med vår Herre Jesus Kristus upp till Golgata kors.

Vi klär av kapellet inför Långfredagen och reser ett stort kors på det tomma golvet.

Men dödsriket kunde inte behålla Vår Herre!

Påskelden tänder vi under påsknattens gudstjänst i församlingskyrkan och bär över den till vårt stora påskljus framför korset.

Med den Uppståndne vandrar vi sedan mot Himmelsfärden,

Vid tredje timmen på förmiddagen sände Jesus Kristus från himmelen Hjälparen Den Helige Ande.

Därför ber vi vid tersens tidebön (= den tredje timmen) om den Helige Ande och tänder de sju ljusen i pingstljusstaken framför altaret som en påminnelse om Andens sju gåvor:

Vishets och Förstånds Ande,                  Råds och Starkhets Ande,                 Herrens Kunskaps, Fruktans Ande och Gudaktighetens Ande.

Med Andens hjälp vandrar vi i Jesu Kristi efterföljd in i Trefaldighets-tidens gröna tid med dess många söndagar - en tid av andlig växt och mognad.

Med oss på vägen har vi Helgonens förebilder och förböner.

Kyrkoårets sista söndag, Domsöndagen, ställer oss inför Kristi återkomst och den yttersta domen.

GÅ, SION, DIN KONUNG ATT MÖTA !


Tillbaka