Lydnad
En Helgeandssyster lever i egendomsgemenskap, renhet och lydnad

 

LIVSFORM

Faktaruta om lydnad


Fortsätt

LYDNAD

I GUDOMENS kommunikation inom sig är PERSONERNA överens i en evig dialog. Detta kallar vi kristna GUDS vilja och där GUDS vilja får råda, där är GUDS RIKE, den fullkomliga gemenskapen. Därför är GUDS vilja viktig för klostergemenskapen. Men hur tar man reda på GUDS vilja?

Det gör man genom att tillsammans läsa och bedja GUDS ord, Bibeln, genom att lyssna till vad den gemensamma livsordningen säger, genom samtal och bön i familjerådet där varje vigd syster har sin röst, genom att växa till i tro och kärlek i daglig omvändelse  och bättring.
Ett viktigt svar på
GUDS vilja är klosterlöftet.


Tillbaka