Hur man blir Helgeandssyster

Fakta om medarbetare

MEDARBETARE / GÄST

Under åren har många kommit för att dela vårt liv och vårt arbete utan att vilja bli medlemmar av vår klosterfamilj.

Så har det kring flyktingarbetet ett helt nätverk av medarbetare. Bland dem har vi tagit emot volontärer för kortare eller längre tid som därigenom fått erfarenheter och praktik, mot mat och husrum.

Man kan naturligtvis också komma till oss som vanlig gäst i behov av vila och andlig rekreation i mån av utrymme.

Sedan några år har vi också i samverkan med Alsike församling anordnat endagsretreater i församlingskyrkan och klostret en lördag varje månad, vilka visat sig fylla ett stort behov hos många. Se vidare under Aktuellt.

En fastare anknytning till oss är oblatskapet. Som oblat lever man ute i samhället men under en personlig regel och har tät kontakt. Oblat kan man vara under en period eller hela livet.


Tillbaka