En Helgeandssyster lever i egendomsgemenskap, renhet och lydnad

 

LIVSFORM

Faktaruta
renhet och celibatFortsätt

 

RENHET

Ett mänskligt ord för kärlek är sex. Sex skapar kroppslig gemenskap mellan två personer. I klosterlivet är vi ofta tre eller flera personer och vårt förverkligande av gemenskapen har liksom det kristna äktenskapet en andlig dimension.
En klostersyster är liksom Jesu mor Maria både ”Herrens tjänarinna” och ”hans brud” och ger sig hän med kropp och själ till honom i sexuell avhållsamhet med ett rent och odelat hjärta.

 


Tillbaka