HELGEANDSSYSTRAR
- varför kallar vi oss det?

 

Faktaruta om oss

Faktaruta om hur man blir Helgeandssyster


Fortsätt

 

Den helige Ande är enligt den kristna uppenbarelsen en av PERSONERNA i GUDOMEN och kallas i trosbekännelsen för

LIVGIVAREN. Jesus kallar honom också HJÄLPAREN.

Den Helige Ande kallar människor till GUD, väcker tron i deras hjärtan, ger dem i Dopet gudomligt liv och infogar dem som levande stenar i kyrkan, Kristi kropp.

Kyrkan är inte i första hand en organisation utan en organisk gemenskap med Jesus Kristus, Kristi kropp enligt aposteln Paulus. Såsom Jesus avlades av Anden i Maria, så föds vi in i denna gemenskap genom Anden.

Att kalla sig Helgeandssyster är därför att bejaka detta skeende som en personlig kallelse.

 


Tillbaka